TEST MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Acest test verifica cunoştinţele voastre din unitatea de învăţare Managementul resurselor umane.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă un punct din oficiu.
Timp de lucru 35 de minute.

Trebuie să specifici un text.
/ /
Trebuie să specifici o dată.